Kapat

DASK

Ülkemiz hepimizin bildiği üzere bir deprem bölgesinde yer alıyor.

Bu yüzden DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası kanunlara karşı bir görevden öte kendi yaşamımıza ve sevdiklerimize karşı bir sorumluluktur.

Peki, nedir Zorunlu Deprem Sigortası? Zorunlu Deprem Sigortası depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Olası bir deprem sonrasında, hayata yeniden başlamak için kendimize tanıdığımız bir şanstır DASK!

Türkiye Sigorta ile depreme karşı sevdiklerinizi ve varlıklarınızı güvence altına alabilirsiniz...

Hangi Binalar DASK Kapsamındadır?
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
 • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
Binam DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Kapsamı Dışında Mıdır?

Eğer binanız aşağıdaki özelliklere sahipse DASK kapsamı dışındadır.

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.
DASK Kapsamı Dışındaki Binalara İhtiyari Deprem Sigortası Yapılabilir Mi?

Köy yerleşimleri; genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

DASK Kapsamında Binamın Sigorta Bedelinin Tespiti Nasıl Yapılır?

Hazine Müsteşarlığı’nca 2020 yılı için yayınlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümü (veya yaklaşık yüzölçümü)

Yapı Tarzı                                                   m² Fiyatı

A- Çelik, Betonarme, Karkas                    1020.-TL

B- Yığma Kâgir                                              725.-TL

C- Diğer Yapılar                                             355.-TL

Örneğin Betonarme yapı tarzında ve 100 m² alanı olan bir bina için DASK poliçesi sigorta bedeli; 100 x 1020.-TL=102.000.-TL’ dir.

Dask'ın Azami Sigorta Bedeli Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 2020 yılı için bütün yapı tiplerinde; 240.000 TL olarak belirlenir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Uygulanan Muafiyetler Nelerdir?

Her bir hasarda, sigorta bedelinin % 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmında sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Sigorta Bedeli, DASK Poliçesi İçin Belirlenmiş Bedeli Aşan Yerler İçin Deprem Sigortası Yapılabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı zaman, aşan kısım için sigorta şirketleri tarafından "İhtiyari Deprem Sigortası" yangın teminatına ek olarak yapılabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması gerekir.

Genel Şartlar Nelerdir?

Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Poliçemin Süresi Ne kadar?

Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

Poliçemle İlgili Detaylı Bilgiyi Nereden Alabilirim?

Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0850 202 20 20 no’lu telefondan veya poliçenizi düzenleyen yetkili acentemizden alabilirsiniz.