Kapat

Eğitim Destek Sigortası

Kimler Poliçe Yaptırabilir?

18-63 yaş arasındaki sağlıklı, hayatta başına gelebilecek risklere karşı çocuğunuzun geleceğini garanti altına almak isteyen tüm müşterilerimiz Eğitim Destek Sigortası’ndan faydalanabilir.

*Sigortalı yaşı ile sigorta süresinin toplamı 65 ’i geçemez.

Bir çocuğun eğitim masraflarını üstlenen bir yakını tarafından satın alınabilmektedir. (Yakını tanımında herhangi bir kısıt yoktur. Herhangi bir kan bağı ya da bir akrabalık derecesi aranmamaktadır.)

Teminatlar Nelerdir?

Vefat ana teminatı sunulmaktadır.

Vefat teminatı asgari 1.000 TL, azami 1.000.000 TL’ye kadar alınabilir. (Teminat tutarı, poliçe süresine bağlı olarak yıllık olarak azalmaktadır.)

Sigorta Süresi Nedir?

Sigorta Süresi 1 yıldır. Yıllık yenilemeli (asgari 2 yıl) olup, sigortanın başlangıçta belirlenen yenileme süresine göre her yıl otomatik yenilenir, maksimum 30 yıla kadar yenileme yapılabilir.

Prim Tutarı ve Prim Ödeme Şekli Nedir?

Sigortalının yaşına, cinsiyetine, sigorta süresi ve alınan teminat tutarına göre değişmektedir. Yıllık prim, peşin veya taksitli (3,6,9 taksit) olarak ödenebilir.

Gelir vergisi avantajı var mı?

Ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ile %40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.